top image

עיזרו לנו להגיע לכולם! שכל אחד יוכל!
אנו זקוקים לכם! בכדי לבסס תשתית איתנה ולבנות פלטפורמה רחבה יותר שתיתן מענה לכל אדם עם צרכים מיוחדים שמחכה להצטרף לאיתן לחוות שינוי חיובי מהותי בחייו.

עזרו לנו לעשות עבורם משהו גדול,
עזרו לנו לשנות חיים! כי בתכל'ס כל אחד יכול!

פרטים אישיים: